Her kan du læse artikler der handler om deprescribing, dvs. kritisk gennemgang af lange medicinlister mhp. at reducere uhensigtsmæssig medicinering.

Artikler inden for dette tag:
Ny version af STOPP/START listen – dansk oversættelse