Pouchitis

En pouchitis er en uspecifik inflammation, som opstår i slimhinden i reservoiret ved en pouch.

Ætiologi

Pouchitis er den hyppigste komplikation ved anlæggelse af en Ileal Pouch med anastomose til analkanalen hos pt. med Colitis Ulcerosa (IPAA). Cirka halvdelen af disse pt. får Pouchitis inden for 2 år efter anlæggelsen og ca. 80% får Pochitis symptomer på et tidspunkt.

Udredning & diagnostik

Diagnosticeres klinisk udfra symptomer efter anlæggelse af Pouch, bekræftes ved endoskopi med biopsier.

Symptomer: Symptomer på Pouchitis er øget afføringsfrekvens og løsere afføring, evt. blodtilblandet. Herudover mavesmerter, tenesmi, inkontinens og subfebrilia.

Behandling

Ved symptomer på Pouchitis anbefaler AGA behandling med antibiotika. Der vælges typisk Metronidazol 750-1.500 mg dgl. i 1-2 uger. Ved recidiv af Pouchitis eller kronisk Pouchitis kan man overveje længere antibiotikabehandling.

Ved Crohns-lignende sygdom i Pouchen erkendt på koloskopi kan man overveje behandling med kortikosteroider i maksimalt 8 uger. Der kan også overvejes immunosuppresiv behandling.

Profylakse

AGA anbefaler ikke primær profylakse med antibiotika mod Pouchitis.

Yderligere litteratur

Guidelines

Det amerikanske gastroenterologiske selskab AGA har udgivet en guideline, der senest er opdateret i 2024.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *