Portalvenetrombose (PVT)

PVT er en trombedannelse i v. portae eller dennes hovedforgreninger med mulig udbredelse til v. lienalis og v. mesenterica superior. PVT er en form for Splanknisk trombose.

Ætiologi

PVT er en hyppig komplikation til levercirrose, og stiger med sværhedsgraden af levercirrose. Det er forholdsvist sjældent uden pt. har levercirrose. Det ses også ved cancer, specielt i leveren.

Udredning & diagnostik

PVT stilles på baggrund af UL med doppler. Når diagnosen er stilles udføres ofte en CT abdomen med kontrast til at vurdere afgrænsningen af trombosen, komplikationer og differentialdiagnostik.

PVT skal mistænkes ved dekompenseret levercirrose, da symptomer på SVT er beskedne og det er et hyppigt tilfældigt fund ved billeddiagnostik.

Der skelnes mellem PVT med levercirrose og PVT uden levercirrose. Desuden skelnes mellem malign PVT og non-malign PVT, afhængig af om det er på baggrund af malignitet. Der skelnes også mellem akut/nylig PVT der er opstået inden for 6 måneder, og kronisk PVT der er opstået for mere end 6 måneder siden. Fund af portosystemiske kollateraler betragtes som kronisk PVT.

Man kan opdele i grader af okklusion:

  • Komplet okklusion: intet lumen
  • Partiel okklusion: okklusion > 50%
  • Minimal okklusion: okklusion < 50%
  • Kavernøs transformation: store kollateraler uden man kan se portalvenen

Symptomer: Symptomer ved PVT er ofte milde eller uspecifikke, men vil ofte præsentere sig med mavesmerter. Ved cirrosepatienter er det ofte asymptomatisk.

Behandling

AK-behandling: Ved PVT skelnes mellem om pt. har cirrose eller HCC eller ej. Har pt. cirrose, men ikke HCC, vil man enten vælge at observere eller behandle med AK-behandling. Har pt. cirrose og HCC og der er tale om malign trombose vil man ikke give AK-behandling, mens man ved benign trombose vil overveje AK-behandling. Ved PVT uden cirrose vil man give AK-behandling. 

Præparatvalg: Ved PVT med cirrose vælges ofte LMH eller VKA, mens NOAK kan gives ved dekompenseret levercirrose. Ved PVT uden cirrose vælges ofte LMH, men senere kan vælges LMH, NOAK eller VKA.

Behandlingslængde: Ved PVT er behandlingslængde 6 måneders behandling, mens der ved tromboser udenfor portagebet gives 12 måneders behandling.

Komplikationer

PVT ved levercirrose øger risikoen for variceblødning og ascites.

Yderligere litteratur

Guidelines

DSGH har udgivet et udkast til en guideline for behandling af splanknisk venetrombose, der blev udarbejdet i 2022. Denne er dog ikke officielt blevet udgivet som DSGH guideline endnu.

Der findes en amerikansk guideline fra American College of Chest Physicians (ACCP), der senest er opdateret i 2012. AASLD har også en guideline for PVT, der senest er opdateret 2021.

Review

Et review fra 2023 konkluderer at NOAK både er effektiv og sikker til behandling af splankniske venetromboser.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *