Kolecystit

Kolecystit eller cholecystit er betegnelsen for inflammation i galdeblærens væg.

Ætiologi

Kolecystit ses i 10% tilfælde af symptomatiske galdesten. Det ses i 3-9% tilfælde af pt. der præsenterer sig med akutte mavesmerter i akutmodtagelsen.

Akut inflammation i galdeblærens væg skyldes som regel obstruktion af galdevejen til galdeblæren med galdesten. Ca. 45-80% har tidligere haft galdestensanfald.

Udredning & diagnostik

Kolecystit skal mistænkes ved triaden feber, svære smerter i øvre hø. kvadrant i mange timer og smerter i samme område ved palpation. Ved stærk mistanke for kolecystit skal der udføres en CT abdomen.

Symptomer: Symptomer på kolecystit er svære abdominale smerter i øvre hø. kvadrant der har varet mange timer, som regel over 5 timer. Der ses som regel udstråling til hø. scapula eller hø. skulder. Desuden ses feber, kvalme og opkast.

Murphys tegn: Er betegnelsen for smerter i hø. øvre kvadrant, også ved palpation, men ikke smerter i ve. side. Kan undersøges hvor man beder pt. placere hånden til hø. for epigastriet og trække vejret ind og ud. Hvis pt. stopper med at trække vejret og giver udtryk for smerter ved ekspiration, er testen positiv. Når man ekspirerer skubber diaphragma abdomen nedad og galdeblæren vil gå mod hånden, og ved smerter vil man derfor modvirke denne bevægelse. Samme skal ikke ske når pt. placerer hånden til ve. for epigastriet. Testen har en høj sensitivitet og negativ prædiktiv værdi for kolecystit, men lav specificitet. Hos ældre er sensitiviteten markant lavere, hvorfor den ikke kan udelukke kolecystit hos ældre.

Paraklinik: Leukocytter og CRP er som regel forhøjet. Herudover tages standardblodprøver, og der overvejes a-gas.

UL abdomenVil vise tilstedeværelse af galdesten, udspilet galdeblære, fortykket galdeblærevæg (>4 mm), perikolecystisk væske og Murphys tegn ved undersøgelsen. UL har lavere sensitivitet ift. at påvise galdesten ved akut kolecystit. Kombinationen af galdesten og Murphys tegn har positiv prædiktiv værdi på 92% for kolecystit, mens kombination af galdesten og fortykket galdeblærevæg har positiv prædiktiv værdi på 95%.

CT abdomenKan vise udspilet galdeblære, vægfortykkelse og påvise komplikationer til kolecystit som emfysem i galdeblærevæggen, abscesdannelse og perforation.

Behandling

Smertestillende: NSAID er førstevalg, vælges dog ikke hos ældre som udgangspunkt. Spasmolytika som Butylscopolaminer (fx. Buscopan) kan anvendes, men er ikke så effektive som NSAID. Opioider kan anvendes ved svære smerter, overvej at bruge Buprenorfin fremfor Morfin, som ikke påvirker sfinkter oddi.

Antibiotika: Antibiotika ved mild kolecystit uden kolangit, bakteriæmi, sepsis, absces eller perforation anbefales ikke.

Kirurgi: Kolecystektomi er førstevalg til behandling af symptomatiske galdesten. Kolecystektomi kan give komplikationer som fx. skader på galdegangene og heraf galdelækage, hvilket diagnosticeres ved MRCP ved mistanke. Ca. 10-40% vil fortsat have symptomer på galdegangssygdom efter kolecystektomi.

Komplikationer

Kolecystit kan give komplikationer som galdeblæreganggræn, epyem eller perforation, og dette opstår i 10-30% tilfælde. Der kan også dannes fistler mellem galdeblæren og GI-kanalen (bilioenterisk fistel), hvilket sker i under 1% tilfælde, og hvis der passerer galdesten gennem disse kan der opstå galdestensileus. Aerobilia (gas i galdegangene) kan være et tegn på en fistel, som kan undersøges nærmere med MRCP eller ERCP.

Yderligere litteratur

Guidelines

EASL har udgivet en guideline om behandling af galdestenssygdom, der senest er opdateret i 2016.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *