Hyperosmolær dehydrering

Hyperosmolær dehydrering er en form for dehydrering hvor der ses en høj osmolalitet i blodet.

Ætiologi

Hyperosmolær dehydrering kan opstå ved insufficient væskeindtag eller hyperosmolært væskeindtag. Dette fører til øger osmolalitet i plasma, der også udløser responset på dehydrering, såsom tørst og opkoncentrering af urinen.

Diagnose & udredning

Diagnosen dehydrering stilles ofte klinisk, men kan også stilles på baggrund af forskellige parakliniske markører, fx. stigning i kreatinin eller se-osmolalitet > 300 mOsm/kg.

Definition: Dehydrering defineres af DSKE som tab af hypoosmolær væske, dvs. væskemangel hvor se-osmolalitet > 300 mOsm/kg. Man kalder også denne form for dehydrering for hyperosmolær dehydrering. Dette er i modsætning til hypovolæmi, hvor der sker tab af ekstracellulærvæske. Desuden kombinationer heraf, der kaldes for isoosmolær dehydrering.

Hvis man ikke måler se-osmolalitet, kan man estimere se-osmolaritet ved følgende formelOsmolaritet = 1,86 × (Na+ + K+) + 1,15 × glukose + karbamid + 14 (alle målt i mmol/L). Sensitiviteten og specificiteten for anvendelse af denne formel er ift. måling af se-osmolalitet hhv. 85% og 59%. DSKE anbefaler beregning af osmolaritet hos alle akut indlagte ældre som screening for dehydratio.

Objektive fund som hudturgor, mundtørhed, træthed, vægtændring eller urinfarve kan understøtte diagnosen, men hos ældre har disse fund ikke acceptabel sensitivitet eller specificitet ift. at stille diagnosen dehydratio hos ældre.

Paraklinik: Ved dehydrering kan kreatinin være forhøjet ift. habituelt. Ved hyperosmolær dehydrering vil se-osmolalitet > 300 mOsm/kg.

Diagnosekode: Relevante diagnosekoder kan være DE869A – Dehydrering.

Behandling

Dehydrering behandles med væsketerapi, der både kan omfatte peroral indtag af væske og i.v. væsketerapi. Det daglige væskeindtag generelt anbefales hos mænd 2,0 L dgl. og kvinder 1,6 L dgl. Ved vægt<50 kg anbefales dog 30 ml/kg.

Yderligere litteratur

Guidelines

DSKE har udarbejdet en guideline for behandling af hyperosmolær dehydrering i 2024.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *