D-vitaminmangel

D-vitaminmangel er betegnelsen for et lavt niveau af D3 vitamin i blodet.

Ætiologi

Kan skyldes dårlig ernæringstilstand, malabsorption og utilstrækkelig sollys. Med alderen nedsættes sollys’ effekt ift. dannelsen af d-vitamin.

Udredning & diagnostik

Diagnosticeres på baggrund af en blodprøve, hvor man i blodet vil se d-vitamin<25. Hvis d-vitamin er i niveauet 25-50 kaldes det d-vitamininsufficiens, mens det ved d-vitamin<25 kaldes d-vitaminmangel.

Symptomer: Kan være asymptomatisk eller give mange uspecifikke symptomer, såsom træthed og depression. Ofte kommer der først symptomer ved d-vitaminniveau under 10-12 nmol/l.

Paraklinik: Man vil se 25-OH-vit D<25 nmol/l i blodet. Herudover vil man se lavt calcium, lav phosphat og høj PTH. 25-OH-vit D afspejler kroppens vitamin D status, hvilket 1,25-diOH-vit D ikke gør, hvorfor det er 25-OH-vit D man anvender til udredning af d-vitaminmangel. Man vil også kontrollere basisk fosfatase, der kan være forhøjet.

Behandling

D-vitaminmangel behandles med d-vitamintilskud. Doser kan angives i mcg og IE, hvor omregningsfaktoren fra IE til mcg er 40. D3 vitamin (cholecalciferol fra animalske produkter) virker længere tid end D2 vitamin (ergocalciferol fra vegatabilske produkter). Der er ikke forskel i dosis på D3 vitamin og D2 vitamin. Behandlingsmål er 2-OH-vit D på 50-100.

Langvarig behandling: Man kan beregne behovet for dagligt indtag af d-vitamin ved d-vitaminmangel udfra formlen 50 fratrukket nuværende d-vitaminniveau. Dvs. hvis man har en 25-OH-vit D på 10, så skal man tage 40 mcg d-vitamin daglig. Ved svært overvægtige fordobles dosis. Typisk vil man give d-vitamintilskud i 3 måneder, og så kontrollere d-vitaminniveauet.

D-vitaminniveauDaglig d-vitamintilskudTypiske præparater
1040 mcg dgl.50 mcg dgl.
2030 mcg dgl.35 mcg. dgl.
3020 mcg dgl.25 mcg. dgl.
4010 mcg dgl. 10 mcg. dgl. (multivitamin)
Forslag til dosis udfra d-vitaminniveau

Støddosis: Ved svær d-vitaminmangel kan man også give d-vitamin som en støddosis. Dette kan både ske i form af kapsler (Benferol) eller som i.m. støddosis (D3-Vicotrat). Ved kapsler giver man typisk Benferol 625 mg (=25.000 IE) x2 tbl. ugentligt i 6 uger. Ved i.m. støddosis gives det typisk i en dosis på 100.000 IE. En støddosis givet peroral virker hurtigere end en i.m. støddosis, da i.m. støddosis gives ind i en vandfase, hvilket hæmmer optagelsen.

Støddosis givet peroral virker hurtigere end hvis det gives intramuskulært

Vedligeholdelse: Børn, gravide, voksne med mørk hud, børn og voksne, som går tildækket om sommeren samt personer, der sjældent kommer udendørs anbefales dagligt at indtage 10 mcg d-vitamin dgl. For personer over 70 år, plejehjemsbeboere samt personer i øget risiko for osteoporose anbefales at indtage 20 mcg d-vitamin dgl. Ved d-vitaminmangel skal man overveje en fast vedligeholdelsesdosis efterfølgende, fx. 25 mcg dgl. Maksimalt dagligt indtag er 50 mcg. i længere perioder.

Aktivt d-vitamin: Ved samtidig hypocalcæmi skal man overveje samtidig behandling med aktivt d-vitamin (Alfacalcidol). Man vil typisk give behandling ved fri-Ca-ion<0,9 (=alb.korr. total-Ca<1,9) ved ingen symptomer eller fri-Ca-ion<1 (=alb.korr. total-Ca<2) ved symptomer. Se mere under hypocalcæmi.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *