Cor pulmonale

Cor pulmonale er en tilstand hvor der ses ændringer i strukturen og funktion af højre ventrikel (f.eks. hypertrofi eller dilatation) som følge af pulmonal hypertension grundet en lungesygdom. Man kan inddele i Akut og Kronisk Cor pulmonale.

Ætiologi

Cor pulmonale menes at udgøre 6-7% af alle hjertesygdomme hos voksne i USA.

Pulmonær hypertension er associeret med lungesygdomme. Det kan være KOL, interstitiel lungesygdom, obstruktiv søvnapnø, lungeemboli, kyfoskoliose, idiopatisk pulmonær arteriel hypertension, skerodermi, cystisk fibrose og obesity hypoventilation. Lungeemboli er den hyppigste årsag til akut cor pulmonale, mens KOL er den hyppigste årsag til kronisk cor pulmonale.

Patofysiologien bag cor pulmonale er lungesygdomme der giver anledning til pulmonær hypertension, som øger det højresidige fyldningstryk i hjertet, som påvirker både struktur og funktion af højre ventrikel.

Udredning & diagnostik

Diagnosen er klinisk og stilles typisk på baggrund af ekko fund, der viser tegn til højresidig ventrikeldysfunktion. Man måler typisk mean pulmonary artery pressure (MPAP) > 25 mmHg samt pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) < 15 mmHg, således at man både viser tegn til højresidig dysfunktion og ingen venstresidig dysfunktion. Guldstandard er egentlig højresidig hjertekateterisation.

Symptomer: Symptomer på cor pulmonale er funktionsdyspnø, træthed, sløvhed, funktionsudløst synkope, funktionsudløste brystsmerter, abdominalt ødem og crurale ødemer. Kliniske tegn er halsvenestase, perifære ødemer, hepatomegali og ascites.

EKGKan vise tegn til højre ventrikelhypertrofi (højre aksedeviation, QR tak i afledning V1, dominerende R tak i afledning V1-V3.

EkkoKan vise tegn til pulmonær hypertension. Der ses dilatation af højre ventrikel og impression af septum mod venstre ventrikel.

CT angiografi: Ved relevant klinik bør lungeemboli udelukkes som årsag.

Behandling

Behandling handler primært om at behandle den tilgrundliggende årsag. Herudover er behandling ilt og diuretika.

DiuretikaAnvendes til at reducere højre ventrikels fyldningsvolumen hos pt. med kronisk cor pulmonale.

Digoxin: Det er omdiskuteret om Digoxin har en effekt på cor pulmonale.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *