Ascites

Ascites er forekomsten af patologiske mængder væske i bughulen. 

Ætiologi

Ascites skyldes hyppigst (84%) levercirrose, mens de resterende årsager overvejende er peritonieal karcinomatose, kardiel ascites, peritoneal infektion eller pancreassygdom. Mere sjældne årsager er tuberkuloseperitonit, levermetastaser, pankreatit, nefrotisk syndrom eller andre infektioner.

Udredning & diagnostik

Ascites kan konstateres ved objektiv undersøgelse eller ved ultralyd af abdomen. Der skelnes mellem følgende grader af ascites:

  • Mild ascites: Kan kun detekteres ved UL
  • Moderat ascites: Moderat udspilet abdomen
  • Svær ascites: Markant udspilet abdomen (spændt ascites)

AscitespunkturIndiceret ved Ascites grad 2-3 eller ved levercirrose. Skal altid undersøges for celletælling og dyrkning (mindst 10 ml), mens man ved 1. gangstilfælde bør sende til cytologi. Neutrofilocytter>250 indikerer SBP. Total-protein<1,5 er en risikofaktor for SBP. Ved tvivl om årsag til ascites kan SAAG beregnes og hvis >1,1 da peger det på portal hypertension som årsag.

Behandling

Ascitesdrænage: Ved grad 3 bør der udføres terapeutisk ascitesdrænage.

Albumin: Ved ascitesdrænage på 5 L eller mere anbefales at tilføre human albumin, hvor der kan gives 8 g albumin pr. L ascitesvæske der er fjernet. Andre guidelines anbefaler 1 port. 20% human albumin (=200 g) pr. 2,5 L ascitesvæske der fjernes.

Saltindtag: Der anbefales saltrestriktion på under 4,6-6,9 gram pr. dag, hvilket svarer til ikke at tilsætte salt til kosten og undgå prælavede måltider.

Mineralcorticoidantagonister: Ved ascites grad 2 eller mere anbefales Spironolacton 100 mg dgl. der kan optrappes til 400 mg dgl. Ved vægttab<2 kg/uge (utilstrækkelig effekt) eller hyperkaliæmi, kan man tilføje Furix 40 mg der kan optrappes til 120 mg dgl. Når ascites er væk, kan diuretika reduceres til lavest effektive dosis.

TIPS: Ved behandlingsrefraktær eller recidiverende ascites, bør TIPS overvejes som behandling.

Yderligere litteratur

DSGH har udgivet guidelines, der senest er opdateret i 2017.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *