Sundhedsstrukturkommissionen kommer med deres anbefalinger

Vi har i lang tid ventet på rapporten fra Sundhedsstrukturkommissionen om fremtidens Sundhedsvæsen. Nu kom den.

Sundhedsstruktur kom den 11. juni med deres længe ventede rapport med anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen. Rapporten er på over 400 sider, men man kan også læse en kortere sammenfatning på knap 40 sider.

Rapporten indeholder 6 initiativer som kommissionen uanset strukturen for sundhedsvæsnet mener skal gennemføres:

  1. Et sundhedsvæsen med høj kvalitet for alle borgere i hele landet
  2. Et sundhedsvæsen, hvor borgerne har let adgang til relevante sundhedstilbud
  3. Et sundhedsvæsen med stærk sammenhæng i borgernes forløb
  4. Et sundhedsvæsen, der giver borgerne mest mulig sundhed for de tilgængelige ressourcer
  5. Et sundhedsvæsen med efektiv politisk styring og demokratisk kontrol
  6. Implementeringsomkostninger

Herudover kom de med tre modeller for hvordan sundhedsvæsnet kan struktureres i fremtiden.

  • Model 1: I grove træk 8-10 regioner med fortsat decentral politisk styring og en samling af alle sundhedsopgaver.
  • Model 2: I grove træk 8-10 regioner, men uden decentral politisk styring, og en samling af alle sundhedsopgaver.
  • Model 3: I grove træk samme opbygning som i dag, dog med samling af nogle sundhedsopgaver.

Kommissionen lægger meget op til at samle sundhedsopgaverne under samme myndighed. De ser den nuværende opbygning hvor Regionerne og Kommunerne deles om ansvaret for sundheden hæmmer muligheden for et sammenhængende forløb, og derfor lægger de op til at fjerne ansvaret fra kommunerne. Der gik dog ikke lang tid efter lanceringen før Sundhedsminister Sophie Løhde var ude og sige at hun ikke ser for sig at ældreområdet fjernes fra kommunerne.

Jeg synes jeg hørte PLO rose rapporten de første dage, men nogle dage senere var PLO ude og kritisere alle tre modeller og lægge op til at man skal finde på en fjerde model. Også kommunerne har ad flere omgange været ude at kritisere modellerne.

Sidsel Vinge som selv er medlem af Sundhedsstrukturkommissionen har været ude og forsvare modellerne, og specielt anbefalet Model 2 som den eneste rigtige.

Der kommer nu en høringsperiode til efter sommerferien, hvor vi forventer at Regeringen vil præsentere sit forslag til en sundhedsreform. Her må vi se om de lægger sig op af modellerne fra kommissionen eller kommer med deres eget forslag. Det bliver spændende at se, fordi de tre partier i regeringen synes ikke at være helt enige på nuværende tidspunkt.

Jeg har selv været ude med mine reaktioner på kommissionens rapport, som du kan læse i Ugeskrift for Læger her. Du kan også læse et længere svar her.

Referencer

Relaterede indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *