Neurologi er et speciale, der beskæftiger sig med sygdomme i hjernen. Læs mere om specialet hos Dansk Neurologisk Selskab. Se også deres NBV. Her kan du læse nogle generelle oversigtsartikler om neurologiske tilstande og finde henvisninger til uddybende artikler, guidelines og interessante videnskabelige artikler.

Relevante tilstande:
Alzheimers demens (AD) Cerebral Amyloid Angiopati (CAA) Cerebral småkarsygdom Demens Iskæmisk stroke Jeavons syndrom Lakunært infarkt REM sleep Behavior Disorder (RBD)