Nefrologi er et internt medicinsk speciale, der beskæftiger sig med nyresygdomme. Læs mere om specialet hos Dansk Selskab for Nefrologi. Her kan du læse nogle generelle oversigtsartikler om nefrologiske tilstande og finde henvisninger til uddybende artikler, guidelines og interessante videnskabelige artikler.

Relevante tilstande:
Akut nyreinsufficiens (AKI) Akut tubulo-interstitiel nefropati (ATIN) Albuminuri Diabetisk nefropati Kronisk nyresygdom (CKD) Nefrogen anæmi Nefrotisk syndrom Polyuri Proteinuri