Infektionsmedicin er et internt medicinsk speciale, der beskæftiger sig med infektionssygdomme. Læs mere om specialet hos Dansk Selskab for Infektionsmedicin. Her kan du læse nogle generelle oversigtsartikler om infektionsmedicinske tilstande og finde henvisninger til uddybende artikler, guidelines og interessante videnskabelige artikler.

Relevante tilstande:
Bakteriæmi COVID-19 Endokardit Familiær middelhavsfeber HIV infektion Influenza Long COVID Samfundserhvervet pneumoni (CAP) Sepsis Spondylodiscit (SD) Tick Borne Encephalitis (TBE) Tuberkulose (TB) Urinvejsinfektion (UVI)