Geriatri er et bredt internt medicinsk speciale, der beskæftiger sig med ældres sygdomme og aldring, herunder betydningen af skrøbelighed, comorbiditet, polyfarmaci og funktionstab.

Dansk selskab: Dansk Selskab for Geriatri (DSG) (Facebook, LinkedIn)
Yngre læge forening: Yngre Geriatere
Europæisk Selskab: EuGMS
Britisk selskab: BGS
Amerikansk selskab: AGS

Relevante tidsskrifter:
Age and Ageing
European Geriatric Medicine
European Journal of Geriatrics and Gerontology
Journal of the American Geriatrics Society

Relevante tilstande:
Alzheimers demens (AD) Delir Demens Faldtendens Frailty Hyperosmolær dehydrering Hyponatriæmi Ortostatisk hypotension Osteoporose Reernæringssyndrom Rhabdomyolyse