Endokrinologi er et internt medicinsk speciale, der beskæftiger sig med hormonsygdomme, herunder også diabetes. Læs mere om specialet hos Dansk Selskab for Endokrinologi. Her kan du læse nogle generelle oversigtsartikler om endokrinologiske tilstande og finde henvisninger til uddybende artikler, guidelines og interessante videnskabelige artikler.

Relevante tilstande:
Cerebral salt wasting D-vitaminmangel Diabetisk nefropati Hypercalcæmi Hyperkaliæmi Hypermagnesiæmi Hypernatriæmi Hyperparathyrodisme Hypocalcæmi Hypofosfatæmi Hypokaliæmi Hypomagnesiæmi Hyponatriæmi Hypoparathyrodisme Hypozinkæmi Osteoporose Reset osmostat SIADH Type 2 diabetes (T2DM)