Almen medicin er specialet for praktiserende læger eller familielægen, der er et bredt medicinsk speciale der håndterer generelle tilstande og arbejder med visitation i sundhedsvæsnet.

Dansk selskab: DSAM (Facebook, LinkedIn, X, Youtube)
Yngre læge forening: FYAM

Relevante tidsskrifter:
Rationel Farmakoterapi (IRF)

Relevante tilstande:
Myalgisk encephalomyelit (ME)