Pro-BNP

Pro-BNP er en blodprøve der anvendes i nogle tilfælde som led i udredning eller kontrol af hjertesvigt.

Indikationer

Pro-BNP kan overvejes ved:

  • Mistanke til hjertesvigt uden højrisikomarkører for hjertesvigt – ved højrisikomarkører skal der i stedet henvises til en ekkokardiografi.
  • Ved kontrol af hjertesvigtspatienter i almen praksis med LVEF<40%, hvor der ses klinisk forværring eller hvor pt. ikke modtager behandling anbefalet for hjertesvigt.
  • Ved kontrol i hjertesvigtsklinikken for pt. med LVEF<40% mhp. risikostratificering, hvis det har klinisk konsekvens at tilbyde mere avanceret hjertesvigtsbehandling.

Højrisikomarkører defineres som bare et af følgende:

AnamneseKlinikEKGBilleddiagnostik
Kendt AMI
Kendt dysreguleret hypertension eller diabetes
Killip klasse II (=S3/Basale krepitationer/halsvenestase) Ortopnø
5 kg vægtøgning over
få uger
Hjertemislyd
Obs AKS/LE
Venstresidigt grenblok
Q-tak i flere afledninger
Atrieflimren
Venstre ventrikel hypertrofi med ST-T-abnormitet
Rtg af thorax visende
stase-/inkompensation
Lungeultralyd med Blines
Højrisikomarkører (Kilde: DCS)

Pro-BNP anbefales ikke som screeningsundersøgelse, som monitoreringsværktøj med gentagne målinger eller til rutinemæssig brug i akutmodtagelser på kritisk syge pt. eller præoperative kontroller.

Flowdiagram for anvendelse af Pro-BNP (Kilde: DCS)

Baggrund

Natriuretiske peptider frigives fra hjertemuskulaturen, både under normale omstændigheder og ved hjertesvigt. Effekten er vasodilatiation, øgning af GFR samt reduktion i Renin, Aldosteron og Vasopressin. Når ventriklerne i hjertet bliver strukket frigives disse til blodet.

Tolkning

Hvis Pro-BNP er normal, er sandsynligheden for hjertesvigt lille. Forhøjet Pro-BNP kan ses ved mange tilstande.

Hvis Pro-BNP med mistanke til hjertesvigt uden højrisikomarkører er forhøjet, kan der overvejes henvisning til kardiologer mhp. ekko.

Hvis Pro-BNP er forhøjet, efter den er taget i almen praksis som kontrol, kan der konfereres med kardiologer mhp. optimering af hjertesvigtsbehandling.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *