Ny version af STOPP/START listen – dansk oversættelse

Der er udgivet en ny version af det geriatriske værktøj til medicingennemgang STOPP/START listen, som du her kan finde en dansk oversættelse af.

I 2007 blev første version af STOPP/START listen udgivet, og denne blev opdateret i 2014 til version 2, som sidenhen blev oversat til dansk. STOPP/START listen er et værktøj til deprescribing, der er betegnelsen for medicingennemgang hvor formålet er at evaluere medicinlisten for behov for seponering eller justeringer. Det er et værktøj specifikt udviklet til geriatriske patienter, og er mere omfattende end Seponeringslisten som Sundhedsstyrelsen udgiver hvert år. I maj 2023 kom der en ny version 3 af STOPP/START listen, og den har jeg oversat til dansk – oversættelsen kan du finde her.

Den nye version indeholder 190 kriterier, herunder 133 STOPP kriterier og 57 START kriterier. Dette er 76 flere kriterier sammenlignet med version 2. Det er europæiske geriatere der har udviklet værktøjet, og denne gang har 11 klinikere udgjort ekspertpanelet der skulle udarbejde de nye konsensuskriterier. Værktøjet er mere omfattende end Seponeringslisten, hvorfor den primært kan anvendes som opslagsværk og til inspiration. En del af de nye anbefalinger stemmer også godt overens med amerikanernes AGS Beer’s criteria, der også blev opdateret i 2023.

En del af de nye kriterier vil man kunne genkende ift. evidens for behandling med forskellige lægemidler. Af vigtige ændringer i den nye version kan nævnes:

  • At betablokkere ikke anbefales som førstevalg til behandling af hypertension.
  • At statiner til primær forebyggelse hos skrøbelige ældre over 85 år med kort restlevetid ikke anbefales.
  • At Digoxin ikke anbefales som førstevalg ift. frekvensregulering af atrieflimmer.
  • At dobbeltbehandling med trombocythæmmere kun anbefales i særlige tilfælde.
  • At DOAK anbefales over VKA som førstevalg ift. AK-behandling undtagen i særlige tilfælde.
  • At SSRI i kombination med blodfortyndende medicin bør undgås af hensyn til blødningsrisiko.
  • At hjertemagnyl ikke anbefales til primær forebyggelse.
  • At antipsykotika og benzodiazepiner ikke anbefales ukritisk ved demens.
  • At benzodiazepiner ikke anbefales til længerevarende behandling af søvnproblemer.
  • At antibiotika ikke anbefales til behandling af asymptomatisk bakteriuri.

Desuden kan nævnes at behandlingsmålet for behandling af hypertension ved ældre er sat ned fra 160/90 til 140/90, og man anbefaler derfor ikke længere en mere liberal behandling af hypertension hos ældre.

Jeg håber du kan bruge oversættelsen af den nye version til noget. Hvis du finder en fejl til oversættelserne eller har nogle generelle kommentarer til anbefalingerne i den nye version, er du meget velkommen til at skrive en kommentar.

Referencer

Relaterede indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *