Her kan du læse nogle generelle oversigtsartikler om forskellige typer antidiabetika og finde henvisninger til uddybende artikler, guidelines og interessante videnskabelige artikler.

Lægemidler:
DPP4-hæmmere GLP-1 analoger Insulin Metformin SGLT2-hæmmere Sulfonylurinstoffer