Triptaner

Triptaner er en gruppe lægemidler der anvendes som anfaldsmedicin ved migræne.

Præparatvalg

Der findes en del triptaner, der betragtes som ligeværdige. Den enkelte patient kan dog godt respondere forskelligt på de forskellige triptaner, hvorfor man kan forsøge et andet præparat, hvis det første ikke har haft effekt. Der er meget forskel i priserne på triptanerne, hvorfor man med fordel kan starte med det billigste.

  • Almotriptan
  • Eletriptan 
  • Frovatriptan 
  • Naratriptan 
  • Rizatriptan 
  • Sumatriptan 
  • Zolmitriptan  

Sumatriptan angives hos Basislisten i nogle regioner som førstevalg.

Indikationer

Triptaner anvendes som anfaldsmedicin ved migræne. Det betragtes som andetvalg efter paracetamol og ibuprofen. Det anvendes også ved behandling af Hortons hovedpine.

Dosering

Dosering afhænger af det enkelte præparat og administrationsform. Nedenunder ses dosering for Sumatriptan – dosering for de andre triptaner kan ses på Promedicin.

Sumatriptan: Ved migræneanfald gives 50-100 mg tbl. Kan gentages med mindst 2 timer mellem hver dosis og maksimal døgndosis på 300 mg.

Almotriptan: Ved migræneanfald gives 12,5 mg. Kan gentages med mindst 2 timer mellem hver dosis og maksimal døgndosis på 25 mg.

Eletriptan: Ved migræneanfald gives 40 mg. Kan gentages efter mindst 2 timer mellem hver dosis, og maksimal døgndosis er 80 mg.

Frovatriptan: Ved migræneanfald gives 2,5 mg. Kan gentages efter mindst 2 timer mellem hver dosis og maksimal døgndosis er 5 mg.

Naratriptan: Ved migræneanfald gives 2,5 mg. Kan gentages efter mindst 4 timer mellem hver dosis og maksimal døgndosis er 5 mg.

Rizatriptan: Ved migræneanfald gives 10 mg. Kan gentages efter mindst 2 timer mellem hver dosis og maksimal døgndosis er 20 mg.

Zolmitriptan: Ved migræneanfald gives 2,5-5 mg. Kan gentages efter mindst 2 timer mellem hver dosis og maksimal døgndosis er 10 mg.

Ved triptaner vindes ikke yderligere effekt, hvis 1. dosis ikke virkede. Hvis et præparat ikke har virket, kan et andet præparat dog godt være effektiv ved den enkelte patient. Ved kvalme kan det gives intranasalt eller subkutant.

Nedsat nyrefunktion

Eletriptan er kontraindiceret ved eGFR<30, Naratriptan, Rizatriptan og Zolmitriptan ved eGFR<15. Sumatriptan og Frovatriptan har ingen begrænsninger ift. nyrefunktion.

Almotriptan skal dosisjusteres, således maksimal døgndosis er 12,5 mg, hvis eGFR<30. Eletriptan skal dosisjusteres så der tages 20 mg ad gangen hvis eGFR 30-90, og maksimal døgndosis er 40 mg. Naratriptan skal dosisjusteres ved eGFR 15-60, så maksimal døgndosis er 2,5 mg. Rizatriptan skal dosisjusteres ved eGFR 15-60, så der kun gives 5 mg ad gangen.

Knuses

Sumatriptan tabletter kan knuses og opslemmes i vand.

Farmakologi

Triptaner virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og stimulerer selektivt 5-HT1B/1D-receptorerne. Den cerebrale gennemstrøning nedsættes ikke.

Anfaldsmedicin skal tages tidligt i fasen, da der ikke er evidens af effekt under aurafasen.

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

Triptaner bør højest anvendes 9 døgn pr. måned, for at undgå udløsning af medicinoverforbrugshovedpine (MOH).

Ved nedsat leverfunktion er triptaner kontraindiceret.

Sumatriptan er kontraindiceret ved iskæmisk hjertesygdom, tidligere AMI, tidligere apopleksi eller TCI, ukontrolleret hypertension og symptomgivende perifær vaskulære lidelser.

Overdosering

Maksimal døgndosis er 300 mg dgl. af Sumatriptan. Ved overdosering anbefales observation og understøttende behandling.

Seponering

Triptaner kan seponeres uden videre.

Markedsføring

Der markedsføres aktuelt triptanerne Almotriptan, Eletriptan, Frovatriptan, Naratriptan, Rizatriptan, Sumatriptan og Zolmitriptan i Danmark.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *