Sunitinib

Sunitinib er en angiogenesehæmmer der anvendes til onkologisk behandling af visse kræftformer.

Indikationer

Sunitinib anvendes til behandling af metastaserende renalcellekarcinom (mRCC) og herudover også til GITS tumorer og neuroendokrine tumorer i pancreas. Det betragtes som førstelinjebehandling ved mRCC.

Dosering

Typisk behandles i en behandlingscyklus på 6 uger, hvoraf der er 4 uger med behandling og 2 uger med behandlingspause. Typisk dosis er peroralt 50 mg dgl. Dosis justeres med 12,5 mg ad gangen, og vil typisk ligge i intervallet 25-75 mg dgl. Som alternativ kan nogle gange behandles i et 2+1 regime som alternativ til 4+2 regime, dvs. 2 ugers behandling og 1 uges pause.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke nogen restriktioner hvad angår nyrefunktion.

Knusning

Kapslerne kan åbnes og opslemmes i vand.

Farmakologi

Sunitinib er en proteinkinasehæmmer, som hæmmer receptortyrosinkinaser der indgår i tumorvækst, neoangiogenese og metastaserende progression af cancer. Kaldes også for VEGFR inhibitorer, fordi en af de receptorer der inhiberes er VEGFR. Desuden kaldes de også for Tyrosinkinaseinhibitorer eller TKI.

Et fase 3 studie undersøgte effekt af sikkerhed af Sunitinib på behandlingsnaive pt. med mRCC, sammenlignet med interferon IFN-α. Studiet inkluderede 750 pt. der blev randomiseret til enten at få Sunitinib eller interferon IFN-α. Der blev behandlet med en behandlingscyklus på 6 uger og 50 mg Sunitinib 50 mg dgl. Middelvarigheden af behandlingen var 11,1 måneder for Sunitinib-gruppen og 4,1 for interferon IFN-α gruppen. Deltagerne blev behandlet indtil sygdomsprogression eller til de udgik af studiet. Det primære endepunkt var progressionsfri overlevelse (PFS). PFS var 47,3 uger for Sunitinib-gruppen og 22,0 uger for interferon IFN-α gruppen.

Samlet set menes Sunitinib at bidrage med 9,3 måneders middel-progressionsfri overlevelse og 23 måneders samlet overlevelse.

Behandling med Sunitinib kan føre til udvikling af resistens, hvorefter lægemidlet er virkningsløst.

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

De hyppigste bivirkninger er appetitløshed, smagsforstyrrelser, hypertension, træthed, GI-bivirkninger, misfarvning af huden og palmoplantar erytrodysæstesi. Der kan også udvikles hypotyreose, neutropeni, trombocytopeni og anæmi. Se produktresume eller promedicin for alle bivirkninger.

Dermatologiske: Sunitinib kan give en gul misfarvning af huden, hvilket er reversibelt. Der kan også ses tørhed og udslæt på huden.

GI-bivirkninger: Sunitinib kan give diarre, kvalme, opkast, mavesmerter og dyspepsi.

Blødning: Sunitinib kan øge blødningsrisiko, fx. for epistaxis.

Hæmatologiske: Sunitinib kan give forbigående neutropeni, trombocytopeni og anæmi.

Overdosering

Der findes ikke nogen antidot, hvorfor behandling ved overdosering er understøttende behandling.

Seponering

Kan seponeres uden videre.

Markedsføring

I Danmark markedsføres Sunitinib som Sutent og i generiske former der er navngivet som det aktive stof.

Historie

Sunitinib blev godkendt til behandling af mRCC i USA i 2006.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *