Sulfonylurinstoffer

Sulfonylurinstoffer er en gruppe antidiabetika. De kaldes også for SU-præparater eller betacellestimulerende midler.

Præparatvalg

Der findes følgende sulfonylurinstoffer:

  • Gliclazid
  • Glimepirid
  • Glipizid

Indikationer

Sulfonylurinstoffer anvendes til behandling af type 2 diabetes.

Valg af antidiabetika (Kilde: DES)

Dosering

Gliclazid: Der gives initielt 30 mg dgl. Efterfølgende efter 2-4 uger kan dosis øges hver måned med 30 mg dgl. til maks. 120 mg dgl.

Glimepirid: Der gives initielt 1 mg dgl. Efterfølgende kan dosis øges hver 1.-2. uge til maks. 4 mg. Absolut maksdosis er 6 mg dgl.

Glipizid: Der gives initielt 2,5 mg dgl. Efterfølgende kan dosis øges hver 3.-5. dag til maks. 15 mg.

Nedsat nyrefunktion

Gliclazid, Glimepirid og Glipizid er kontraindiceret ved eGFR<30.

Gliclazid, Glimepirid og Glipizid skal anvendes med forsigtighed ved eGFR 30-60.

Knusning

Glimepirid og Glipizid må gerne knuses, Gliclazid må ikke knuses.

Farmakologi

Sulfonylurinstoffer virker ved stimulere pancreas til at producere mere insulin, hvilket får blodsukkeret til at falde. Derfor kan disse præparater også give hypoglykæmi, fordi det svarer til at give insulin som lægemiddel.

Sulfonylurinstoffer har ingen effekt på kardiovaskulære sygdomme, hjertesvigt eller nyresygdom. De fører til en stigning i vægt og giver øget risiko for hypoglykæmi.

Egenskaber for antidiabetika (Kilde: DES)

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

De hyppigste bivirkninger er kvalme, mavesmerter, diarre og hypoglykæmi.

Ved diarre, opkast og dehydratio anbefales at pausere behandlingen.

Overdosis

Overdosis af sulfonylurinstoffer kan potentielt give hypoglykæmi, der behandles ved at give glukose og monitorere BS.

Seponering

Sulfonylurinstoffer kan seponeres umiddelbart.

Markedsføring

I Danmark markedsføres lige nu sulfonylurinstofferne Gliclazid (Diamicron Uno), Glimepirid (Glimonor, Amaryl) og Glipizid (Minodiab). Af andre sulfonylurinstoffer der ikke er markedsført er Glibenclamid og Tolbutamid.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *