SGLT2-hæmmere

SGLT2-hæmmere eller inhibitorer står for Selektive Sodium Glucose Co Transporter, og er en gruppe lægemidler, der primært fungerer som antidiabetika. De forkortes også af og til som SGLT2i.

Præparatvalg

Der findes følgende SGLT2-hæmmere:

  • Dapagliflozin
  • Empagliflozin
  • Canagliflozin
  • Ertugliflozin 

Indikationer

SGLT2-hæmmere har bl.a. følgende indikationer:

  • Type 2 diabetes
  • Symptomatisk kronisk hjertesvigt
  • Kronisk nyresygdom (CKD)

Det er dog kun Dapagliflozin og Empagliflozin der aktuelt er godkendt under indikationerne hjertesvigt og nyresygdom.

Valg af antidiabetika (Kilde: DES)

Dosering

Dapagliflozin: Der gives 10 mg x 1 dgl.

Empagliflozin: Der startes 10 mg x 1 dgl., der kan øges til 25 mg dgl. Ved hjertesvigt og kronisk nyresygdom forbliver dosis på 10 mg x 1 dgl.

Canagliflozin: Der startes 100 mg dgl., der kan øges til 300 mg dgl.

Nedsat nyrefunktion

For Dapagliflozin gælder ved eGFR<25 at behandling ikke bør initieres, men er det allerede startet behøver man ikke pausere eller seponere behandlingen. Ved eGFR<45 er den antidiabetiske effekt minimal.

For Empagliflozin skal dosis justeres ved eGFR<60, så dosis maks. er 10 mg x 1 dgl. Ved eGFR<30 bør det ikke initieres som antidiabetika, men man behøver ikke pausere eller seponere det grundet den nyrebeskyttende effekt. Ved eGFR<20 bør det ikke initieres ved hjertesvigt, men man behøver ikke pausere eller seponere behandlingen.

For Canagliflozin skal dosis justeres ved eGFR<60, så dosis maks. er 100 mg x 1 dgl. Som antidiabetika bør det ikke initieres ved eGFR<30, men man behøver ikke pausere eller seponere igangværende behandling.

Knusning

Dapagliflozin og Empagliflozin må gerne knuses og opslemmes i vand.

Farmakologi

SGLT2 hæmmere virker ved at hæmme reabsorptionen af glukose i nyrerne, således at blodsukkeret falder. Dette resulterer i udskillelse af en del sukker i urinen, omkring 50-60 g. pr. døgn. Udover at blodsukkeret falder har SGLT2-hæmmere den effekt at blodtrykket falder, og medfører også vægttab. Effekten på hyperglykæmi falder med faldende nyrefunktion, og ved eGFR<45 er effekten ikke stor.

SGLT2-hæmmere har også i studier vist sig at have andre gavnlige effekter. Flere SGLT2-hæmmere har vist sig at reducere MACE, der er et sammensat endepunkt bestående af kardiovaskulær død, nonfatal MI og nonfatal stroke. Hvor virkningen på hyperglykæmi er afhængig af eGFR, tyder det på at virkningen på hjertesvigt og kronisk nyresygdom er uafhængig af eGFR.

EmpagliflozinDapagliflozinCanagliflozinErtagliflozin
MACEJaJaJaNej
HjertesvigtJaJaJaJa
NyrebeskyttendeJaJaJaJa
Viste effekter af SGLT2-hæmmere (Kilde: Promedicin)

SGLT2-hæmmere fører til en vægttab og giver ikke øget risiko for hypoglykæmi.

Egenskaber for antidiabetika (Kilde: DES)

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

Ved samtidig behandling med loopdiuretika og SGLT2-hæmmere er der risiko for hypotension og dehydratio. Man skal desuden betragte SGLT2-hæmmere både som antihypertensiva og vanddrivende medicin. Det kan være nødvendigt at reducere i antihypertensiva og vanddrivende medicin, når der ordineres SGLT2-hæmmere.

Der er forhøjet risiko for svampeinfektion, hvilket kan forklares ved den høje koncentration af glukose i urinen. Det er også omdiskuteret hvorvidt dette kan øge risikoen for recidiverende UVI, men det tyder studier ikke på.

I sjældne tilfælde kan SGLT2-hæmmere give Fournier’s gangræn, en form for nekrotiserende fasciitis. Hvis det konstateres skal der straks tages kontakt til urologisk afdeling, der skal overveje kirurgisk intervention.

I sjældne tilfælde er der set eksempel på Diabetisk ketoacidose (DKA) ved SGLT2-hæmmere. DKA har været atypisk, hvor BS kun har været let forhøjet, dvs. normoglykæmisk ketoacidose.

Overdosering

SGLT2-hæmmere betragtes ikke toksisk ved overdosis. Fx. er der ikke vist tegn til toxicitet selv ved indtag af 50 gange normal dosis.

Seponering

SGLT2-hæmmere kan seponeres umiddelbart.

Markedsføring

Der er tre SGLT2-hæmmere markedsført i Danmark:

  • Dapagliflozin (Forxiga, Edistride)
  • Empagliflozin (Jardiance)
  • Canagliflozin (Invokana)

Ertagliflozin (Steglatro) er en fjerde SGLT2-hæmmer der ikke er markedsført i Danmark.

Yderligere litteratur

Nyt studie fra 2022 kiggede på anvendelsen af SGLT2 inhibitorer til skrøbelige ældre patienter, uanset om de også havde type 2 diabetes.

En Post-hoc analyse af DAPA-HF Trial hvor man kiggede på forværring i hjertesvigt eller kardiovaskulær død, hvor deltagerne blev opdelt efter frailty, fandt at alle outcomes blev bedre ved behandling med Dapagliflozin uafhængig af hvor skrøbelig deltagerne er. De absolutte reduktioner var større hos de mest skrøbelige patienter.

EMPA-ELDERLY trial undersøgte SGLT2-inhibitoren empagliflozins effekt på skeletmuskler hos ældre. Her fandt man en effekt på vægttab hos ældre, men ikke mindre muskelmasse eller muskelstyrke. Der er altså ikke noget der tyder på at SGLT2-inhibitorer kan forværre sarkopeni hos skrøbelige ældre.

En pooled analyse af fase II+III studierne for dapagliflozin viste at det generelt tolereres godt hos ældre, ikke øget risiko for hypoglykæmi, genitalinfektioner, UVI eller knoglefrakturer samt lav risiko for dehydrering.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *