PTH analoger

PTH analoger (fx. Teriparatid) anvendes som knogleanabol behandling af osteoporose. Det kaldes også nogle steder for PTH1-34.

Præparatvalg

Aktuelt findes kun Teriparatid.

Indikationer

Kriterierne for behandling med Teriparatid er en af følgende:

  • T-score < 3 samt lavenergifrakturer med mere end 25% sammenfald inden for de seneste tre år.
  • 2 lavenergifrakturer med mere end 25% sammenfald, hvoraf den ene ikke er ældre end tre år.

Behandlingen gives i op til 24 måneder, og skal herefter afløses af antiresorptiv behandling. Behandlingen kan kun iværksættes af speciallæge i endokrinologi, geriatri, reumatologi eller anden intern medicinsk speciallæge.

Dosering

Teriparatid gives som s.c. injektion dagligt med 20 mcg. Teriparatid i højest 24 måneder. Herefter skal det seponeres og erstattes typisk af antiresorptiv behandling.

Nedsat nyrefunktion

Teriparatid er kontraindiceret ved eGFR<30, og skal anvendes med forsigtighed ved eGFR 30-60.

Famakologi

Teriparatid virker ved at binde til PTH/PTHrP receptoren på knogleformative celler, hvilket stimulerer osteoblasterne til knogledannelse. Herudover har det også en række indirekte effekter, såsom at det stimulerer nyrernes produktion af 1,25-(OH)2-D3 hvilket øger calciumoptagelsen i tarmene, det øger den tubulære reabsorption af calcium og det nedsætter den tubulære reabsorption af fosfat i nyrerne.

Teriparatid er kun i studier vist at kunne nedsætte risikoen for columna frakturer og hoftenære frakturer.

Teriparatid
Columna frakturerJa
Hoftenære frakturerNej
Perifære frakturerJa
Steroidinduceret osteoporoseJa
Osteoporose hos mændJa
Evidens for effekt (Kilde: Promedicin)

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

Teriparatid kan give hypercalcæmi, hvorfor kalkstofskifte skal kontrolleres. Da Teriparatid kan give hypercalcæmi, skal der være forsighed ved urolithiasis grundet calciumsten. Desuden skal der være forsigtighed ved Digoxin-behandling, da det kan give forbigående hypercalcæmi.

Kontrol

Ved opstart af Teriparatid skal man gå til kontroller for at få kontrolleret Ca-ion-frit. Der kan i sjældne tilfælde ses let hypocalcæmi, hvilket ikke er en kontraindikation for behandling. Her er det dog vigtigt at være obs på differentialdiagnostiske grunde til hypocalcæmi, såsom d-vitaminmangel. Man bør også kontrollere fosfat og magnesium, og sikre at kalktilskud faktisk tages.

Overdosering

Ved overdosering kan ses forsinket hypercalcæmi samt ortostatisk hypotension. Der kan også ses kvalme, opkast, svimmelhed og hovedpine. Der er ikke set nogen dødsfald relateret til overdosering. Der findes ingen specifik antidot til Teriparatid, hvorfor behandlingen er seponering af Teriparatid, kontrol af calcium og understøttende behandling.

Seponering

Teriparatid skal kun gives i op til 24 måneder. Efter det er seponeret, skal pt. fortsætte med antiresorptiv behandling, f.eks. Alendronat, Zoledronsyre eller Prolia.

Markedsføring

Ved knogleanabol behandling af osteoporose findes der Teriparatid (Forsteo), som er et PTH analog. Der er lanceret forskellige biosimulære præparater af lægemidlet, der hedder Movymia, Sondelbay, Terrosa og Tetridar. Nogle præparater er engangspenne (Forsteo, Tetridar, sondelbay) og andre er flergangspenne (Terrosa, Movymia). Ved flergangspenne vil man typisk få ordineret en startpakke første gang med ampul inkl. pen og efterfølgende kun ampuller.

Tidligere blev der også anvendt intakt PTH, der blev markedsført under navnet Preotact.

Historie

Teriparatid blev godkendt i USA til behandling af osteoporose i 2002.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *