PCSK9-hæmmere

PCSK9-hæmmere er en form for kolesterolsænkende medicin.

Præparatvalg

Der findes følgende PCSK9-hæmmere:

  • Alirocumab
  • Evolocumab

Indikationer

PCSK9-hæmmere anvendes ved hyperkolesterolæmi, som regel først efter Statiner, Ezetimib og Anionbyttere. De anvendes kun ved alder<75 år og kun speciallæger i kardiologi, neurologi og endokrinologi kan ordinere dem, de udleveres fra hospitalet og Medicinrådet har opstillet kriterier for anvendelse af dem. Evolocumab anvendes også ved homozygot familiær hyperkolesterolæmi.

Dosering

Alirocumab: Der gives 75 mg s.c. hver anden uge. Dette kan øges til 150 mg s.c. hver anden uge eller 300 mg s.c. hver 4. uge.

Evolocumab: Der gives ved hyperkolesterolæmi 140 mg s.c. hver anden uge eller 420 mg s.c. hver måned. Ved homozygot familiær hyperkolesterolæmi gives initielt 420 mg s.c. hver måned og efter 12 uger kan der optitreres til 420 mg s.c. hver anden uge.

Nedsat nyrefunktion

Der anbefales forsigtighed ved anvendelse af Alirocumab ved eGFR<30, men det behøver ikke dosisjusteres ved let-moderat nyreinsufficiens.

Farmakologi

PCSK9-hæmmere er monoklonale antistoffer, der forhindrer binding af PCSK9 til LDL-receptoren. Derved reduceres nedbrydningen af LDL-kolesterol i leveren, og reduktionen af LDL-kolesterol i blodet sænkes. Behandlingen alene eller sammen med Statiner kan sænke LDL-kolesterol med 45-65%.

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

De mest almindelige bivirkninger ved Alirocumab er lokale reaktioner ved injektionsstedet, symptomer fra de øvre luftveje og pruritus. De hyppigste bivirkninger ved Evolocumab er nasopharyngitis, infektion i øvre luftveje, rygsmerter, ledsmerter, influenzalignende symptomer og kvalme.

Overdosering

Anses ikke for toksisk, men ved overdosering skal der behandles symptomatisk.

Seponering

Kan seponeres umiddelbart.

Markedsføring

Der markedsføres både Alirocumab som Praluent og Evolocumab som Repatha i Danmark.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *