Opioider

Opioider er stærkt smertestillende lægemidler der virker ved binding til opioidreceptorer.

Præparatvalg

Opioider inddeles i rene opioidagonister, dual action agonister, partielle opioidagonister/antagonister og rene opioidantagonister. Morfin anses for at være 1. valg af alle opioider. Ved svært nedsat nyrefunktion vil man typisk vælge Fentanyl, Buprenorphin eller Metadon – bemærk Metadon er specialistbehandling.

Indikationer

Opioder anvendes ved stærke smerter.

Dosering

Dosering er individuelt. Hvis man giver opioid både som depotform og som p.n. form, vil man typisk give 1/6 som p.n. form. Skifter man mellem p.o. og s.c., så svarer s.c. typisk til 1/3 af p.o. dosis.

Dosering af Morfin

Ved akutte smerter hos opioid-naive vil man ofte starte med en dosis på 10-20 mg Morfin 3-4x dgl. eller Morfin depottbl. 10-20 mg x 2 dgl.

Som lindrende behandling kan anvendes Oramorph som beroligende medicin, hvor man typisk vil dosere 3-5 dr. ad gangen for opioid-naive eller 8-10 dr. ad gangen for pt. der allerede er i behandling med opioider.

Nedsat nyrefunktion

Mange opioider udskilles gennem urinen, hvorfor nyreinsufficiens kan føre til ophobning af opioider og metabolitter, der kan føre til forgiftning. Derfor skal der ofte dosisjusteres, hvilket skal overvejes i hvert fald ved eGFR<50.

Farmakologi

Opioider virker på opioidreceptorer, der inddeles i  μ-, қ- og δ-receptorer. De findes i CNS, men også perifært, herunder i plasma hvor de kan brede sig til steder med inflammation i kroppen. Binding til receptorer fører til en smertestillende effekt.

Nogle smerter kan have en vævsmekanisme (vævsskade) og andre ikke har. Det er som udgangspunkt kun de smerter der skyldes en vævsmekanisme hvor opioider er relevante og vil virke. De smerter hvor mekanismen skyldes noget til højre, bør ikke have opioider.

Typer af smerter

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

GI-bivirkninger: Hyppige bivirkninger ved opioider er obstipation, men opioider har også mange andre effekter på GI-kanalen, herunder kvalme og opkast. Grundet risiko for obstipation bør fast ordination af opioider altid ledsages af laksantia.

Når man trapper ud af opioider kan man risikere abstinenssmerter, men de vil gå væk igen. Hvis de forøgede smerter bliver ved med at være det, er det nok et tegn på effekt af opoider, og man kan revurdere om det skal genordineres.

Overdosering

Overdosering kan bl.a. føre til konfusion, bevidsthedssvækkelse og respirationsdepression. Naloxon er en antidot til opioider.

Seponering

Ved langtidsbrug bør man udtrappe langsomt af hensyn til risiko for abstinenser.

Markedsføring

I Danmark markedsføres følgende opioider:

Rene opioidagonister: Alfentanil, Fentanyl, Hydromorphon, Kodein, Metadon, Morfin, Oxycodon, Remifentanil og Sufentanil. Petidin blev tidligere markedsført, men er nu udgået i Danmark.

  Dual action agonister: Tapentadol og Tramadol.

   Partielle opioidagonister/antagonister: Buprenorphin og Nalbuphin.

    Rene opioidantagonister: Methylnaltrexon og Naloxon.

     Kombinationspræparater: Ketogan og Targin.

      Restordre

      Nogle gange er opioider i restordre, status kan ses på Restordre.dk. Aktuelt er Morfin depottbl. 5 mg (Contalgin) i restordre, og fremgår som udgået uden det er sikkert at det kommer tilbage igen. Som alternativt kan man udskrive MST Continus ”Napp Pharmaceuticals”, der kræver en udleveringstilladelse.

      Referencer

      Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

      Skriv et svar

      Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *