Metformin

Metformin er et lægemiddel der anvendes til behandling af type 2 diabetes.

Indikationer

Metformin anvendes til behandling af type 2 diabetes.

Valg af antidiabetika (Kilde: DES)

Dosering

Der startes tit en dosis på 500 mg x 1-2 dgl. der kan øges til maks 1.000 mg x 3 dgl. Dosis bør først justeres efter 1 uge, da man først kan forvente fuld effekt her. Det kan også være en god ide at starte med en lav dosis og øge langsomt, da det for nogle kan mindske GI-bivirkningerne.

Tabletterne må tages sammen med et måltid, da det nedsætter GI-bivirkningerne.

Nedsat nyrefunktion

Metformin er kontraindiceret ved eGFR<30. Ved eGFR 30-45 må der højst gives 500 mg x 2 dgl.

Knuses

Metformin kan knuses og opslemmes i vand.

Farmakologi

Metformin er et biguanid, der virker ved at øge insulinfølsomheden, forsinke optagelsen af glukose i tarmene og hæmme glukoneogenese og glykogenolyse i leveren, så glukoseproduktionen nedsættes i leveren. Det øger også glykogensyntesen, og aktiverer alle GLUT transportører. Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt.

Metformin giver ikke vægttab som udgangspunkt. Det stimulerer ikke insulinsekretionen, hvorfor det ikke kan give hypoglykæmi. Metformin nedsætter risiko for makrovaskulær sygdom, og anbefales derfor som udgangspunkt også til ældre. 

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

Metformin giver hyppigt GI-bivirkninger, som mavesmerter, kvalme, nedsat appetit, opkast og diarre.

Metformin kan give anledning til B12-vitaminmangel.

Metformin kan give laktatacidose i sjældne tilfælde. Metformin hæmmer Pyrovat dehydratiogenase, således at der sker en omdannelse til laktat, selv under aerobe forhold.

Mekanisme hvormed laktat dannes ved Metformin (Kilde: Ugeskrift for læger)

Overdosis

Ved meget høj dosis er der risiko for laktatacidose, der skal behandles. Der er før givet op til 85 g. Metformin uden man observerede hypoglykæmi.

Seponering

Metformin kan seponeres umiddelbart.

Markedsføring

Metformin er det eneste markedsførte biguanid. Det markedsføres både alene og i kombination med en andre antidiabetika, herunder SGLT2-hæmmere og DPP4-hæmmere.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *