DPP4-hæmmere

DPP4-hæmmere er en gruppe antidiabetika. De kaldes også DPP-IV hæmmere eller inhibitorer.

Præparatvalg

Der findes følgende DPP4-hæmmere:

  • Alogliptin
  • Linagliptin
  • Saxagliptin
  • Sitagliptin
  • Vildagliptin

Indikationer

DPP4-hæmmere anvendes ved behandling af type 2 diabetes.

Valg af antidiabetika (Kilde: DES)

Dosering

Alogliptin: Der gives 25 mg dgl.

Linagliptin: Der gives 5 mg dgl.

Saxagliptin: Der gives 5 mg dgl.

Sitagliptin: Der gives 100 mg dgl.

Vildagliptin: Der gives 50 mg x 2 dgl.

Nedsat nyrefunktion

Alogliptin skal dosisjusteres ved eGFR 30-50 til 12,5 dgl. og ved eGFR<30 til 6,25 mg dgl. Saxagliptin skal dosisjusteres ved eGFR 10-45 til 2,5 mg dgl. og er kontraindiceret ved eGFR<10. Sitagliptin skal dosisjusteres ved eGFR 30-45 til 50 mg dgl. og eGFR 0-30 til 25 mg dgl. Vildagliptin skal dosisjusteres ved eGFR<50 til 50 mg dgl. og skal anvendes med forsigtighed ved eGFR<15.

Knusning

Saxagliptin må ikke knuses. Alogliptin, Linagliptin, Sitagliptin og Vildagliptin må gerne knuses og opslemmes i vand.

Farmakologi

DPP4 (dipeptidyl-peptidase IV) er et enzym der nedbryder GLP-1. Derfor potenserer DPP4-hæmmere virkningen af kroppens egen produktion af GLP-1.

DPP4-hæmmere giver ikke som GLP-1 analoger og SGLT-2 hæmmere vægttab. De giver ikke øget risiko for hypoglykæmi.

Egenskaber for antidiabetika (Kilde: DES)

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

Saxogliptin er vist at øge risikoen for hjertesvigt.

DPP4-hæmmere må ikke kombineres med GLP-1 analoger. Dette skyldes at de virker ved en overlappende virkningsmekanisme, kombinationen er ikke velundersøgt og den additive effekt formodes at være lille.

Overdosering

Overdosering er vanligvis ikke toksisk. Der findes ikke nogen antidot.

Seponering

Kan seponeres uden videre.

Markedsføring

I Danmark markedsføres følgende DPP4-hæmmere:

  • Alogliptin som Vipidia samt i kombination med Metformin.
  • Linagliptin som Trajenta samt i kombination med Metformin og Empagliflozin.
  • Saxagliptin som Onglyza samt i kombination med Metformin og Dapagliflozin.
  • Sitagliptin markedsføres som Januvia samt i generiske versioner navngivet som det aktive stof og i kombination med Metformin.
  • Vildagliptin markedsføres som Galvus samt i generiske versioner navngivet som det aktive stof og i kombination med Metformin.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *