Denosumab 

Denosumab er et lægemiddel der anvendes til behandling af osteoporose. Det er et osteoklasthæmmende middel, og er derfor antiresorptiv.

Indikationer

Denosumab anvendes til behandling af osteoporose. Herudover anvendes det også mod knogletab som følge af antihormonbehandling eller bilateral orkiektomi ved prostatacancer, langvarig behandling med steroider samt cancerbehandling.

Dosering

Gives som s.c. injektion hvert halve år, hvor der gives 60 mg i låret.

Nedsat nyrefunktion

Denosumab er ikke kontraindiceret ved lav nyrefunktion, men ved eGFR<30 skal det anvendes med forsigtighed. Det skyldes øget risiko for hypocalcæmi og sekundær hyperparathyrodisme.

Farmakologi

Denosumab er et monoklonalt antistof rettet mod RANKL. Når det binder hertil hæmmes nydannelsen og aktiviteten af osteoklaster, hvilket nedsætter knogleomsætningen.

Romosozumab er kun i studier vist at kunne nedsætte risikoen for columna frakturer og hoftenære frakturer.

Romosozumab
Columna frakturerJa
Hoftenære frakturerJa
Perifære frakturerJa
Steroidinduceret osteoporoseNej
Osteoporose hos mændJa
Evidens for effekt (Kilde: Promedicin)

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

Denosumab kan give hypocalcæmi. Derfor skal det sikres at calcium og d-vitamin er i niveau inden opstart af behandling og der skal gives kalk og d-vitamin under behandlingen.

Der kan være risiko for kæbenekrose. Derfor anbefales for risikovurdering ift. dette, god mundhygiejne og en tandundersøgelse inden opstart af behandling. Kæbenekrose ses især ved cancerpatienter hvor det er en hyppig bivirkning, men kan ses i sjældne tilfælde ved osteoporose.

Der kan ses atypiske femurfrakturer ved behandling med Denosumab.

Overdosering

Der findes ingen antidot til Denosumab i tilfælde af overdosering, hvorfor der kun anbefales understøttende behandling.

Seponering

Behandling med Denosumab er livslang, fordi den effekt der er opnået under behandlingen forsvinder med det samme ved seponering. Hvis det er nødvendig med seponering, bør der være et behandlingsalternativ, fx. bisfosfonater, der bør startes 6 måneder efter seneste behandling.

Markedsføring

Denosumab markedsføres i Danmark under handelsnavnet Prolia og Xgeva, begge af originalproducent Amgen.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *