Alle 80+ årige skal screenes for skrøbelighed

Den nye RKKP database DANFRAIL indfører screening for skrøbelighed med CFS på alle hospitaler når 80+ årige indlægges.

Der er kommet en ny RKKP database for ældre med skrøbelighed, der har fået navnet DANFRAIL. Denne indeholder en række nye indikatorer der skal være med til at øge kvaliteten af behandlingen af skrøbelige ældre. Et af disse er Clinical Frailty Scale (CFS), der er en screeningsmetode for skrøbelighed, der skal vurderes for alle 80+ årige der bliver indlagt på sygehuset. Derfor skal alle læger og andet sundhedspersonale på tværs af afdelinger på sygehuset have kendskab til CFS.

Dansk Selskab for Geriatri (DSG) har udgivet en del materiale om CFS, som man kan bruge til at lære om CFS. Dette inkluderer blandt andet e-læring, slides, apps og lommekort. Nedenunder ses nogle piktogrammer der kan hjælpe med at vurdere hvilken CFS en patient har. Scoren går fra 1-9, hvor 1-8 for for vurdering af skrøbelighed hos almindelige patienter og CFS er reserveret til terminalt syge pt. med kort restlevetid som ikke ellers ville være vurderet til at være skrøbelige.

Piktogram for vurdering af CFS (Kilde: DSG)

Der er også udarbejdet e-læring som kan være anvendeligt at gennemgå, for at lære værktøjet at kende. Her gennemgås også forskellige cases, hvor man skal CFS score forskellige patienter. Informationerne til vurderingen af pt. får man fra pt. selv, fra pårørende og evt. hjemmehjælp eller andre der kender til pt. funktionsniveau i det daglige.

Afdelinger landet over er aktuelt igang med at implementere CFS, og derfor skal læger og andet sundhedspersonale trænes i metoden. På sigt er det mening også at implementere CFS i almen praksis og i kommunerne. Dette skal forbedre vurderingen af 80+ årige der bliver indlagt på sygehuset, så man finder dem der er skrøbelige og har behov for en mere helhedsorienteret tilgang til patienten. Disse patienter kan i højere grad også have gavn af indlæggelse på en geriatrisk afdeling, der anvender comprehensive geriatric assessment (CGA), som netop er en helhedsorienteret tilgang.

Referencer

Relaterede indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *